EST | ENG | RUS
avaleht firmast juhtimine teenused kogemus kontakt uudised lingid


 
riito
 
riito
 

KvaliteetRIITO Ehituse eesmärgiks on tagada klientide rahulolu, ehitada kvaliteetselt ja keskkonnasõbralikult, järgides kehtivaid õigusakte ning leides klientide vajadustele ja võimalustele vastavaid parimaid lahendusi. Rakendame integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemi, mis vastab rahvusvahelistele standarditele ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (Ehituse peatöövõtt ja projektide juhtimine. Elu- ja ärikinnisvara projektide arendamine.) 

Pöörame kõrgendatud tähelepanu personali kvalifikatsiooni, professionaalsuse ning teadlikkuse tõstmisele plaanipäraste koolituste läbi. Pidevalt arendame ettevõtet, rakendame vigade ennetamise ja vältimise protsesse, analüüsime kliendi vajaduste ja ootuste muutumist, et käia kaasas kiiresti muutuva väliskeskkonnaga ning saavutada klientide jt huvipoolte täielik rahulolu ja usaldus. 


Kvaliteet

    • ehitustoodangu ja asjakohaste protsesside pidev parendamine; 
    • juhindumine kehtivatest õigusaktidest, ehitusnormidest ja Heast Ehitustavast; 
    • kliendi soovide ja ootuste igakülgne arvestamine; 
    • efektiivne infovahetus ettevõtte töötajate, klientide jt huvipoolte vahel; 
    • ettevõttesisene konstruktiivne kommunikatsioon; 

Keskkond 

    • keskkonda mõjutavate oluliste aspektide ja vastavate keskkonnamõjude analüüs; 
    • kahjulike keskkonnamõjude minimeerimine; 
    • materjali- ja energiaressursside optimaalne kasutamine; 
    • keskkonda säästvate tehnoloogiate ja materjalide kasutamine; 
    • töötajate, kliendi jt huvipoolte keskkonnateadlikkuse edendamine; 
    • keskkonna- ja inimsõbraliku töökeskkonna loomine; 
    
Töötervishoid ja tööohutus 

    • töötajate tervist säästvate tingimuste loomine; 
    • töökeskkonna pidev parendamine tehniliste lahenduste kaasajastamise kaudu; 
    • tööohutusnõuete igakülgne järgimine ning alltöövõtjate tööohutuse alane suunamine; 
    • ettevõtte ohutegurite regulaarne riskianalüüs. 

 
 
RIITO Ehituse AS  Koidu tn 27, 10136 Tallinn
Tel. +372 646 0501 E-mail: riito@riito.ee

by HansaNet
   

avaleht firmast juhtimine teenused kogemus uudised lingid ISO T?htsamad teostatud t??d T??s olevad objektid